VCA staat voor ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’ en is bedoeld om medewerkers uit de bouwsector veiliger te laten werken en de kans op ongevallen te verminderen. De VCA is meer dan een checlist, het is een veelzijdig programma, waarin wij worden getoetst op ons VGM-beheer systeem en de aansluitende certificering.

Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA certificaat verplicht gesteld, hiernaast hechten wij veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Ook onze verantwoording ten aanzien van het milieu (zie ook GREEN LABEL) heeft bijgedragen tot ons VCA * certificaat.

vca